مرکز خدمات سرمایه گذاری

به منـظور تسهیل و تسریع در زمینه‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
در کردستان، «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در ان مستقر گردیدند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری در کردستان می‌باشد

خدماتما

اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی در ارائه مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کردستان

سازماندهی امور و گردش کار، ارائه راهنمایی و مساعدت در ارتباط با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع پروژه

سامانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یک سامانه کاملا تعاملی و بروز در جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کردستان

تمامی خدمات زیر یک سقف، ارائه اطلاعات و راهکارهای مورد نیاز توسط کارشناسان مستقر در ادارات و سازمان های ذیربط

image

چشم انداز ما

ما راه توسعه کردستان را جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی می دانیم

image

رسالت ما

هدف، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و ارائه کمکهای لازم به متقاضیان است

image

ارزش های ما

پاسخگویی و شفافیت، توسعه به شکلی همه جانبه، همفکری با متخصصان

16+پروژه های خارجی
65+سرمایه گذاری مصوب (10 میلیون دلار)
210+تعداد شاغلین (10 نفر)
10+سابقه فعالیت

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان

اعضای تیم مرکز خدمات

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

اسماعیل زارعی کوشا

استاندار استان کردستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

محمد مشیر پناهی

مدیر کل اداره امور اقتصاد و دارایی استان کردستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

مهدی بهنامیان

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

زاهد کریمی

کارشناس سرمایه گذاری

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

میثم آفتابی

کارشناس سرمایه گذاری

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

شمسی عباسیان

کارشناس سرمایه گذاری

مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان

سیده فروغ قاضی خانی

کارشناس سرمایه گذاری

Economic consultant and entrepreneur

محمد فاطمی

کارشناس سرمایه گذاری