فراخوان همکاری

فراخوان همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی تشویق و رسیدگی به امور ...

هفتاد و چهارمین مصوبات هیات وزیران

هفتاد و چهارمین مصوبات هیات وزیران هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1401/12/27 به ...

مصوبات هفتاد و یکمین نشست هیات وزیران

مصوبات هفتاد و یکمین نشت هیات وزیران هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1401/9/28 ...

اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی بانه-مریوان

اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی بانه-مریوان هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اساسنامه ...

تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران هیات وزیران در تاریخ 1401/12/21 به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و به استناد اصل ...

مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب ...

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات ...

تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/6/13 به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی ...

تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی ...