طرح های پیشران اقتصادی در بخش های صنعت، گردشگری، پزشکی، شهرسازی و کشاورزی کارشناسی و تدوین شده است …

برای دسترسی به لیست کامل طرح های پیشران اقتصادی در این استان می توانید از طریق لینک رو به رو اقدام نمایید  >>

در استان کردستان فرصت های سرمایه گذاری در بخش های زیر کارشناسی و تهیه شده است …

همچنین لیست تمام فرصت های موجود در استان کردستان برای سرمایه گذاری در لینک روبه رو قرار داده شده است  >>

WHY US ?
_

مزیت های سرمایه گذاری استان کردستان 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان

قرار گرفتن کردستان بر شاهراه ارتباطي شمال غربي- جنوب غربي و موقعيت آن نسبت به مسير ترانزيتي جنوب و شمال غرب کشور، داشتن مرز مشترک ۲۳۰  کيلومتري با اقليم کردستان، توانمندي هاي بالقوه ي اقتصادي زيادي را در استان ايجاد کرده است.

  • موقعيت استراتژيک
  • پتانسیل کشاورزی
  • منابع غنی
  • جاذبه های گردشگری