مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه عمران شهری

نمای شهر سنندج از کوه آبیدر

بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری:

  1. طرح های تولید مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط مابقی بدون کارمزد می باشد.
  2. ارائه تسهیلات بانکی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به ازاء هر واحد مسکونی با تخفیف در نرخ سود تسهیلات
  3. حفظ حق امتیاز آب و برق و تلفن و گاز پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری و برقراری و تأمین خدمات مازاد بر وضع قبل از نوسازی در اسرع وقت
  4. افزایش تراکم پایه به میزان ۶۰ درصد فقط برای یک بار در عرصه هایی که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد

سیاستهای تشویقی شهرداری های استان کردستان:

شهرداری های استان با اعطای تشویق و پرداخت سود اضافی به طرفهای مشارکت، قصد دارد پروژه ها را به قدری سودآور نماید که انگیزه لازم در سرمایه گذار جهت گرایش به پروژه های شهرداری وجود داشته باشد و شهرداری تلاش دارد با کاهش سود مادی خود، سود مادی طرف مشارکت را افزایش دهد و در نتیجه در ارائه خدمات به مردم موفق تر باشد.

فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری در بخش ساختمان:

در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت، ارتقاء کمی و کیفی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تدوین نظام ها و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.