قوانین و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری

مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری در کردستان

la,rمشوق‌های مالیاتی، بخشی از مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایه‌گذاری (در مناطق مختلف و بالاخص نواحی توسعه نیافته)، توسعه و بازسازی واحدهای موجود، توسعه صادرات محصولات تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است. عمده حمایت‌های به عمل آمده در چارچوب مواد قانونی عبارتند از:

ماده ۸۱:

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ماده ۱۳۲:

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت ۴ سال و در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به میزان ۱۰۰درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.

تبصره ۲: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری) نخواهد بود.

تبصره ۳: کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند.

ماده ۱۳۸:

آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و نوسازی و یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از ۵۰ درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این‌که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد در صورتی‌که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کم‌تر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت ۳ سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی‌مانده هزینه اجرای طرح بهره‌مند شود.

ماده ۱۴۱:

الف) ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات و محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی و دامی و طیور و شیلات و جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به‌منظور دست‌یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت‌خانه‌های صنعتی به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب) ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳:

شرکت‌هایی که سهام آنان طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی‌که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آ‌ن‌ها بخشوده می‌شود.

شرکت‌هایی که سهام آنان طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی‌که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آ‌ن‌ها بخشوده می‌شود.

 مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی:

ردیف فعالیت مدت زمان فعالیت میزان معافیت (درصد)
۱ کشاورزی همیشه ۱۰۰
۲ صنعتی و معدنی ۱۰ سال ۸۰
۳ صنعتی و معدنی در مناطق محروم ۱۰ سال ۱۰۰
۴ مناطق آزاد تجاری، صنعتی ۱۵ سال ۱۰۰
۵ تاسیسات ایرانگری و جهانگردی همیشه ۵۰
۶ صادرات کالاها و خدمات همیشه ۱۰۰