فرصت های سرمایه گذاری کشاورزی

فرآوری و کشتارگاه طیور

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر:

بازار هدف: داخل استان و استان‌های همجوار

میزان سرمایه گذاری: 7.94میلیون یورو.357,160 میلیون ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 45

میزان سرمایه گذاری: 7.94میلیون یورو.357,160 میلیون ریال.

شرح مختصر: ظرفيت پيشنهادي طرح: 45000 تن. مواد اوليه اصلي: مرغ زنده. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش‌بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌ برداري: 245,727.

» دریافت فایل خلاصه طرح

احداث پالايشگاه دام

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: سقز

بازار هدف: مصرف داخل کشور و صادرات به خارج کشور

میزان سرمایه گذاری: 9973 هزار یورو.448,732 میلیون ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 100

میزان سرمایه گذاری: 9973 هزار یورو.448,732 میلیون ریال.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: مصرف عمومی خوراک مردم. ظرفيت پيشنهادي طرح: 9000 تن. مواد اوليه اصلي: دام زنده.

» دریافت فایل خلاصه طرح

احداث آزمایشگاه زیست محیطی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: سنندج

بازار هدف: بازار هدف استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان

میزان سرمایه گذاری: 24,565 میلیون ریال.545,885 یورو.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 26

میزان سرمایه گذاری: 24,565 میلیون ریال.545,885 یورو.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: سنجش میزان آلودگی های محیط زیست شامل هوا و صوت و بررسی های خاک شناسی. ظرفيت پيشنهادي طرح: بررسی 2500 واحد صنعتی در سال. مواد اوليه اصلي: سنسورهای الکتروشیمیایی، فیلتر جاذب گردوغبار، گاز کالیبراسیون. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌ برداري: 71,355 عدد.

» دریافت فایل خلاصه طرح

پرورش مرغ اجداد گوشتی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: سقز

بازار هدف: داخل استان، استان های همجوار و صادرات به کشورهای همسایه

میزان سرمایه گذاری: 62,643 میلیون ریال.1,392,067 یورو.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 15

میزان سرمایه گذاری: 62,643 میلیون ریال.1,392,067 یورو.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: مرغذاری‌های پرورش جوجه یک روزه. ظرفيت پيشنهادي طرح: 50000 قطعه‌ای. مواد اولیه اصلي: دان، جوجه، دارو، واکسن. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌ برداري: 27,500 قطعه.

» دریافت فایل خلاصه طرح

تولید فرآوردهای لبنی مبتنی بر گاوداری صنعتی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: سقز

بازار هدف: داخل کشور و صادرات به کشورهای همسایه

میزان سرمایه گذاری: 123,720 میلیون ریال.2,749,327 یورو.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 58

میزان سرمایه گذاری: 123,720 میلیون ریال.2,749,327 یورو.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: مصارف انسانی. ظرفيت پيشنهادي طرح: 4500 تن درسال. مواد اوليه اصلي: شیر، کنستانتره. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌ برداري: 20,752,427 تن.

» دریافت فایل خلاصه طرح

تولید کود آلی از فضولات مرغداری

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: سنندج

بازار هدف: داخل کشور و کشورهای همسایه

میزان سرمایه گذاری: 59,713 میلیون ریال.1,326,947یورو.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 21

میزان سرمایه گذاری: 59,713 میلیون ریال.1,326,947یورو.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: مصرف کشاورزی. ظرفيت پيشنهادي طرح: 20000 تن در سال. مواد اوليه اصلي: فضولات مرغداری. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌ برداري: 1,176,371 تن.

» دریافت فایل خلاصه طرح

گوشت بسته‌ بندی شده کبک و بوقلمون

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: کامیاران

بازار هدف: کل کشور و صادرات به کشورهای همسایه

میزان سرمایه گذاری: 36,444 میلیون ریال.809,862 یورو.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 14

میزان سرمایه گذاری: 36,444 میلیون ریال.809,862 یورو.

شرح مختصر: موارد كاربرد محصول: مصرف غذایی انسانی. ظرفيت پيشنهادي طرح: 400 تن در سال. مواد اوليه اصلي: جوجه کبک و بوقلمون و کنسانتره مخصوص. كمبود عرضه يا تقاضاي پيش بيني شده در بازار محصول در آغاز دوره بهره‌برداري: 263,645 تن.

» دریافت فایل خلاصه طرح

فرآوری مشتقات سیب زمینی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: -

بازار هدف: -

میزان سرمایه گذاری: 183500 میلیون ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 70

میزان سرمایه گذاری: 183500 میلیون ریال

شرح مختصر:

فرآوری محصولات گوشتی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: -

بازار هدف: -

میزان سرمایه گذاری: 150000 میلیون ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 55 نفر

میزان سرمایه گذاری: 150000 میلیون ریال

شرح مختصر:

فرآوری گیاهان داروئی واسانس گیری

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: -

بازار هدف: -

میزان سرمایه گذاری: 150000 میلیون ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 50

میزان سرمایه گذاری: 150000 میلیون ریال

شرح مختصر:

فرآورده های لبنی وتولید پنیرپروسس

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: -

بازار هدف: -

میزان سرمایه گذاری: 75000 میلیون ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 40 نفر

میزان سرمایه گذاری: 75000 میلیون ریال

شرح مختصر:

تولید کمپوست قارچ خوراکی

روی نقشه

بخش: کشاورزی

شهر: -

بازار هدف: -

میزان سرمایه گذاری: 70000 میلیون ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): 35 نفر

میزان سرمایه گذاری: 70000 میلیون ریال

شرح مختصر:

برای مشاهده فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان، بر روی عنوان بخش ها در منوی بالا کلیک کنید.

توجه: بیضی های سبز رنگ محدوده اراضی را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری ارایه خواهند شد. همچنین نشانه های آبی، سدهای در حال بهره برداری استان کردستان را نشان می دهند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره بسته سرمایه گذاری:

فرم زیر را تکمیل نمایید. فایل اطلاعات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.