فرصت های سرمایه گذاری توریسم

منطقه نمونه گردشگری سراب قامیش

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سنندج

بازار هدف: گردشگران داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری شیان

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سنندج

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری پالنگان

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: کامیاران

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر: اقامتگـاه کوهستانی کمپینگ هتل وهتل آپارتمان بازارچه صنایع دستی مسیر کوهستانی تفرجگاه -ساختمان پلکانی باغ تخت خدمات عمومی طبیعت گـردی پارک رودکناری

منطقه نمونه گردشگری تنگی سر

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: کامیاران

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر: نام منطقه عملكردي- فعاليتي منطقه نمونه گردشگري اقامتی-طبیعی کمپینگ هتل ومتل مرکز تجاری فرهنگی ـ ساختمان های پلکانی اسکله وماهیگیری طبیعت گردی وجنگل خدمات عمومی زمین های بازی پارک رودکناری تفرجگاه ودریاچه تفریحی مجموعه تیوپ سواری در برف باغ پرندگان درمانی منطقه حفاظت شده

منطقه نمونه گردشگری کومایین

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: کامیاران

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 150,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 150,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: طبیعت منحصر به فرد، آب و هوای مسرت بخش، زمین مساعد برای انجام زیرساخت های متفاوت و نزدیکی به سد گاوشان.

منطقه نمونه گردشگری گاوشان

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: کامیاران

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 300,000,000,000 ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 300,000,000,000 ریال

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: طبیعت منحصر به فرد، چشمه سارهای فراوان، آب و هوای مسرت بخش، زمین مساعد برای انجام زیرساخت های متفاوت و بازی ها و سرگرمی های آبی.

منطقه نمونه گردشگری آرمرده

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری آلوت

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 50,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 50,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قبلیت ها و فرصت های منطقه: طبیعت منحصر به فرد، چشمه سارهای فراوان، آب و هوای مسرت بخش، زمین مساعد برای انجام زیرساخت های متفاوت و قرارگیری در پست ترین نقطه ارتفاعی از سطح دریا با ارتفاع 990 متر.

منطقه نمونه گردشگری بوئین سفلی

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 60,000,000,000 ریال

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 60,000,000,000 ریال

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری بوئین سفلی از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه های طبیعی شهرستان بانه به شمار می آید و با توجه به قرارگیری بر سر مسیر مرز سیرانبند از مناطق مستعد برای سرمایه گذاری می باشد.

منطقه نمونه گردشگری سالوک

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 35,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 35,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: طبیعت منحر به فرد، چشمه سارهای فراوان، آب و هوای مسرت بخش، زمینه مساعد برای انجام زیرساخت های متفاوت، نزدیکی به شهر بانه و بافت با ارزش روستا.

منطقه نمونه گردشگری سورین

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 65,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 65,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابایت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری سورین از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه های طبیعی شهرستان بانه به شمار می آید و در حال حاضر یکی از اصلی ترین مناطق تفرج شهروندان و گردشگران می باشد.

منطقه نمونه گردشگری نجنه

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: بانه

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری دل و دله مرز

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سروآباد

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 115,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 115,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری دل و دله مرز از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه های طبیعی شهرستان سروآباد به شمار می آید.

منطقه نمونه گردشگری دیوزناو

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سروآباد

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری ژیوار

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سروآباد

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: -

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: -

شرح مختصر:

منطقه نمونه گردشگری بست

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: دیواندره

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 95,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 95,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری بست از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه طبیعی شهرستان دیواندره به شمار می آید. تعداد زیادی از گردشگران ورزشی در فصول مختلف سال به این منطقه سفر می کنند.

منطقه نمونه گردشگری بسطام

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سقز

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 60,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 60,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری بسطام از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه های طبیعی شهرستان سقز به شمار می آید. منطقه مورد نظر در محور گردشگری سقز- مریوان می باشد که پرجاذبه ترین محور طبیعت گردی استان می باشد.

منطقه نمونه گردشگری سارال

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: دیواندره

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 100,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 100,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری سارال از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و تفرج و بازدید از جاذبه های طبیعی شهرستان دیواندره به شمار می آید و امکان تبدیل شدن به سایت گردشگری گسترده را دارد.

منطقه نمونه گردشگری قلندر

روی نقشه

بخش: توریسم

شهر: سقز

بازار هدف: گردشگری داخلی و خارجی

میزان سرمایه گذاری: 85,000,000,000 ریال.

نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال‌زایی (نفر): -

میزان سرمایه گذاری: 85,000,000,000 ریال.

شرح مختصر: قابلیت ها و فرصت های منطقه: منطقه نمونه گردشگری قلندر از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداری در زمینه های مختلف سیاحتی، گردشگری و بازی های آبی شهرستان سقز به شمار می آید.

برای مشاهده فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان، بر روی عنوان بخش ها در منوی بالا کلیک کنید.

توجه: بیضی های سبز رنگ محدوده اراضی را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری ارایه خواهند شد. همچنین نشانه های آبی، سدهای در حال بهره برداری استان کردستان را نشان می دهند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره بسته سرمایه گذاری:

فرم زیر را تکمیل نمایید. فایل اطلاعات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.