فرصت های سرمایه گذاری

برای مشاهده فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان، بر روی عنوان بخش ها در منوی بالا کلیک کنید.

توجه: بیضی های سبز رنگ محدوده اراضی را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری ارایه خواهند شد. همچنین نشانه های آبی، سدهای در حال بهره برداری استان کردستان را نشان می دهند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره بسته سرمایه گذاری:

فرم زیر را تکمیل نمایید. فایل اطلاعات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.