فرم رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاری

شما می توانید مشکلات احتمالی را در ارتباط با سرمایه گذاری در بخش ها و حوزه های مختلف از طریق فرم زیر مطرح نمایید. کارشناسان ما پس از بررسی درخواست شما، با شما تماس خواهند گرفت.

عنوان طرح یا پروژه سرمایه‌گذاری: *
نوع طرح:
حوزه سرمایه گذاری:
محل سرمایه گذاری:
نام و نام خانوادگی: *
کد ملی *
ایمیل *
تلفن *
نام شرکت
کد اقتصادی
وب سایت
آدرس *
نوع شرکت:
متن درخواست