مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

 1. معافیت ۱۵ ساله مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی
 2. عدم نیاز به ویزا برای ورود خارجیان
 3. عدم محدودیت در انتقال ارز
 4. خدمات پولی وبانکی انعطاف پذیر
 5. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
 6. ثبت ساده وآسان شرتها، موسسات صنعتی،موسسات فرهنگی ومالکیت معنوی واحدهای تولیدی
 7. ثبت ساده وآسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی ومالکیت معنوی
 8. تشریفات ساده برای صادرات مجدد وترانزیت کالا
 9. مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
 10. امکان صادرات کالاهای تولیدشده به سرزمین اصلی در چارچوب نظام ارزش افزوده
 11. فروش /اجاره زمین برای ایرانیان واجاره طویل المدت برای خارجیان