مشوق های صادراتی (بازرگانی)

برای جلب و تشویق صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در استان راهبردهایی تعیین شده و مشوقهایی در نظر گرفته شده است که در ذیل به تعدادی از این راهبردهای و خلاصه آئین نامه اجرایی مشوقهای سرمایه گذاری در استان اشاره می شود:

 1. پوشش بخشی از هزینه های بازاریابی بنگاه های صادراتی و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی
 2. پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن گروه از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه دارد
 3. پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می شود
 4. پوشش بخشی از هزینه های حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی خارج از کشور
 5. تشویق شرکت های بزرگ و توانمند صادراتی
 6. پوشش هزینه های تبلیغاتی عام محصولات صادراتی در خارج از کشور در گروه های کالایی و خدماتی
 7. پوشش بخشی از هزینه های ثبت محصول و یا شرکت در بازارهای خارجی با هدف صادرات
 8. پوشش بخشی از هزینه های ایجاد زیر ساخت های صادراتی از جمله پایانه های صادراتی و اسکله های صادراتی
 9. پوشش بخشی از هزینه های مربوط به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی از جمله اخذ گواهینامه های معتبر صادراتی و رعایت استاندارهای مربوطه
 10. کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از قبیل پرداخت جایزه و کمک به خرید اسناد مناقصه
 11. کمک به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا
 12. پوشش بخشی از هزینه های هیأت های تجاری هدفمند و تخصصی به خارج از کشور یا میزبانی هیأت های تخصصی خریدار بیمه صادراتی
 13. پوشش بخشی از هزینه های مربوطه به سود تسهیلات بانکی در بخش صادرات
 14. پوشش هزینه های مرتبط جهت گسترش خدمات اطلاع رسانی و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صادرات
 15. پوشش بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات
 16. کمک به ایجاد دفاتر تخصصی تشکل ها و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات در خارج از کشور جهت تسهیل امر بازاریابی
 17. تلاش برای کاهش تعرفه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف و نیز تنظیم موافقتنامه های تعرفه ترجیحی
 18. معافیت های مالیاتی و گمرکی که از آن جمله می توان به معافیت مالیات بر درآمد به مدت ۱۵ سال، انتقال ارز و ریال به خارج از کشور بدون هیچ گونه محدودیتی، معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منظور واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی اشاره نمود
 19. معافیت از پرداخت هزینه ها و کارمزد ثبت سفارش و مجوز واردات، ماشین آلات و خطوط تولید سرمایه گذاران خارجی