مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

خدمات و تسهیلات بخش دامپروری:

 1. راهنمای سرمایه گذاران برای فراهم نمودن مقدمات کسب مجوز لازم
 2. صدور موافقت نامه های اصولی
 3. راهنمایی لازم جهت انتخاب محل طرح
 4. راهنمایی و نظارت لازم فنی و کارشناسی در اجرای طرح و ایجاد تاسیسات مربوطه
 5. صدور پروانه بهره برداری، راهنمایی و نظارت فنی بر انتخاب و پرورش دام، طیور و زنبور عسل
 6. ارائه راهنمایی های لازم برای تولید بهینه و پایدار و کاهش هزینه تولید برای بالا بردن سود سرمایه گذاری
 7. خرید تضمینی محصولات دامی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با اعلام قیمت
 8. پرداخت جایزه صادراتی برای صادرکنندگان تولیدات دامی
 9. تضمین سرمایه گذاری با تحت پوشش قرار دادن کامل بیمه دام، طیور و زنبور عسل
 10. پرداخت بخشی از حق بیمه دام و طیور و زنبور عسل توسط دولت به عنوان یارانه بیمه
 11. تنظیم بازار از طریق فراهم نمودن امکانات برای ذخیره سازی و نگهداری محصولات در زمان مازاد تولید
 12. بخشودگی درصدی از سود بانکی به طرح های منتفع از تسهیلات بانکی بر اساس اولویت های منظور شده دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
 13. ارائه تسهیلات بلند مدت سرمایه گذاری برای تداوم تولید و حمایت از واحدهای ( مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی، گاوداری های شیری، صنعتی، تعاونی های خدماتی و تولیدی)

خدمات و تسهیلات بخش شیلات:

 1. صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان.
 2. ارائه خدمات کارشناسی در تمام زمینه ها به صورت رایگان ( از قبیل مهندسی آبزیان، بهداشت و تغذیه، تولید، پرورش، آموزش و ترویج)
 3. ارائه کلیه خدمات مشاوره ای در تمام زمینه ها به صورت رایگان
 4. مشوق های سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری
 5. حمایت های مالی و معرفی به مراجع ذیربط جهت دریافت وام های با نرخ سود پایین.
 6. انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ درخصوص طرح های تکثیر و پرورش آبزیان و تهیه طرح و نقشه های اجرایی به همراه اخذ استعلام ها از ادارات ذی ربط.

مشوق های سرمایه گذاری در بخش دامپزشکی:

 1. واگذاری امکانات بلا استفاده دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی شامل خانه های بهداشت دام، قرنطینه ها و پست های دامپزشکی.

معرفی به مراجع ذی ربط جهت اخذ تسهیلات:

 1. خدمات مشاوره ای در امورات فنی به صورت رایگان
 2. ارائه نقشه تیپ احداث موارد مرتبط با دامپزشکی
 3. مدت زمان لازم برای صدور مجوز فعالیت در امور خدمات دامپزشکی:
 4. میانگین مدت زمان لازم جهت تشکیل کمیسیون های صدور پروانه ۱ تا ۳ هفته می باشد.
 5. حداکثر زمان لازم بعد از موافقت کمیسیون جهت صدور مجوز و یا پروانه در امور دارو و درمان، آزمایشگاه ها و اداره نظارت بر بهداشت عمومی در امور مربوطه طی مدت زمان ۱ تا ۳ روز انجام می پذیرد.

مشوقها و تسهیلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:

 1. صدور موافقت نامه های اصولی برای واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی اعم از دامداری، مرغداری
 2. پرورش آبزیان، کشتهای گلخانه ای و صنایع تبدیلی در کمترین زمان
 3. تسهیل در امر سرمایه گذاری از طریق ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله تهیه زمین مناسب با تاسیسات آب، برق و تصفیه فاضلاب
 4. تخصیص تسهیلات مناسب با کارمزد پایین از محل منابع متمرکز ملی
 5. درصورت متقاضی به زمین در صورت عدم اجرای پروژه در شهرکهای صنعتی روستایی با توجه به شناسایی های قبلی زمین از منابع طبیعی در کمترین زمان واگذار می شود.
 6. واگذاری زمین برای اجرای کشت طرحهای گلخانه ای در سایتهای گلخانه ای با اجرای زیرساختها
 7. انجام بررسی های فنی و کارشناسی بر روی تقاضاها و طرحهای ارائه شده از طریق کارشناسان سازمان
 8. ایجاد توازن تخصیص اعتبارات ملی بخش آب به پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی
 9. تضمین خرید محصولات عمده زراعی و باغی
 10. تامین بذور اصلاح شده با پتانسیل تولید بالا برای مجریان
 11. ارائه تسهیلات کم بهره سرمایه درگردش برای خرید نهاده ها و کشتهای مکانیزه ادوات کشاورزی بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی جهت کاهش ریسک پذیری در بخش تولید

مشوق های سرمایه گذاری جهت تامین زمین مورد نیاز طرح های تولیدی:

ماده ۱۰۸ قانون سوم توسعه

بند الف – به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرین بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می باشند، با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایت های لازم را از قبیل زیر بناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف تولیدی به مردم ( اعم از حقیقی و حقوقی ) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید.
(ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید).

به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ کاربردی اراضی طرح های مورد نیاز کشاورزی و دامی از پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز با کاربری جدید به عنوان عوارض معاف می باشند.

خدمات و تسهیلات زیست محیطی:

 1. صدور مجوز به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در دو مرحله استقرار و بهره برداری ( پس از استعلام از سازمان جهاد کشاورزی و صنایع و معادن)
 2. صدور مجوز به متقاضیان برداشت از انواع کانی ها، شن و ماسه رودخانه ای و معادن کوهی
 3. صدور مجوز به متقاضیان واگذاری زمین و منابع ملی برای اهداف کشاورزی یا صنعتی و …
 4. صدور مجوز در دو مرحله به متقاضیان راه اندازی استخرها و دریاچه های پرورش انواع آبزیان، واحدهای پرورش، انواع ماکیان، واحدهای پرورش انواع پرندگان، واحدهای انواع پرورش پستانداران وحشی (کل، بز، قوچ، میش، سمور و…)
 5. انواع خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری (آب، هوا، خاک و صدا)
 6. صدور مجوز برای ساخت باغ وحش
 7. صدور مجوز برای برپایی نمایشگاههای مربوط به باغ وحش
 8. تسهیل فرایند عدم زیست محیطی از طریق تفویض اختیار به واحدهای شهرستان
 9. مدت زمان لازم برای صدور مجوز و ارائه خدمات بسته به نوع مجوز و خدمات مورد درخواست ۱۵ روز و حداقل ۲ روز می باشد

خدمات و تسهیلات امور زمین:

 1. واگذاری زمین برای اجرای طرحهای اقتصادی موضوع ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 2. واگذاری زمین برای اجرای طرحهای اقتصادی بر اساس لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی، مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب
 3. واگذاری زمین مورد نیاز برای طرح طوبی در قالب بند ب قانون طرح طوبی
 4. براساس تبصره ۱ ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مدیریت اراضی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید

خدمات و تسهیلات بخش منابع طبیعی:

 1. اعلام پاسخ کارشناسی به متقاضیان زمین از طریق منابع طبیعی حداکثر ظرف مدت ۳ روز
 2. امکان ارائه خدمات مشاوره ای برای متقاضیان و راهنمایی آنها درخصوص اراضی مستعد در چهارچوب مقررات موجود و اظهار نظر برای اراضی مورد نیاز سرمایه گذاران در اسرع وقت
 3. امکان واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و صنایع تبدیلی با حداقل اجاره سالیانه
 4. واگذاری اراضی به طرحهای منابع طبیعی با اولویت و تسهیلات ویژه
 5. صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی محل اجرای طرحها در حداقل زمان ممکن و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با اولویت ویژه
 6. تغییر کاربری برای طرحهای پرورش ماهی، باغات و گلخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با اولویت ویژه
 7. معافیت طرحهای کشاورزی و صنایع مرتبط به کشاورزی از پرداخت عوارض
 8. واگذاری اراضی ملی و دولتی با مکانیزم اجرای ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب
 9. تخفیف در بهای اراضی قابل واگذاری به طرحهای اجرا شده تا میزان ۵۰% بدون درنظر گرفتن ارزش افزوده زمین