24 ژوئن

صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی

در اردیبهشت ماه سالجاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای دو شرکت توتون آپادانا وشرکت آیریا ونداد کسری شد.
شرکت فراسازان توتون آپادانا با سرمایه گذاری مستقیم خارجی (۹۰ درصد) با ۴ خط تولید سیگار و با سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو در شهرستان سقز آغاز به گار نموده است .همچنین شرکت آیریا ونداد کسری تولید کننده انواع لوازم برقی والکترونیکی از کشور ترکیه با سرمایه ای در حدود ۵۹۴۰۰۰۰ میلیون یورو با پیشرفت فیزیک ۹۰ درصد است.