7 جولای

برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در حاشیه همایش بین المللی مشاهیر کرد در سنندج

همایش بین المللی مشاهیر کرد در تاریخ ۱۱و ۱۲ تیرماه در دانشگاه کردستان برگزار شد. در حاشیه این همایش به منظور معرفی هرچه بهتر پتانسیلها وفرصتهای سرمایه گذاری استان کردستان نمایشگاهی برگزار گردید . در این نمایشگاه که با استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت ، به ارائه بسته های فرصتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری و نیز مشاوره به افراد متقاضی سرمایه گذاری پرداخته شد.