25 فوریه

بررسی مشکلات اجرای پروژه روناکی شار کوردستان

جلسه مرکز خدمات سرمایه­ گذاری با دستور کار فوق الذکر در روز یک­شنبه مورخه ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ با ریاست جناب آقای ملک مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی  و با حضور جناب آقای ثابتی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان، آقای حسینی مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه­ گذاری استانداری، جناب آقای حسنی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری کردستان، نماینده محترم سرمایه­ گذار و معاونین و کارشناسان دستگاه­های ذی­ربط برگزار و مقرر گردید اداره کل راه و شهر سازی مجوزهای لازم را صادر و سرمایه گذار نقشه ای کامل طرح را ارائه نماید.