6 آگوست

انعقاد قرارداد مشترک سرمایه گذار خارجی با اداره کل راه وشهرسازی

در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری روز چهارشنبه مورخ ۹ مرداماه سالجاری مراسم عقد قرارداد محتمع تجاری مسکونی وخدماتی روناکی شار ما بین شرکت روناکی شار و اداره کل راه وشهرسازی استان برگزار گردید .این طرح در زیر بنای ۹۵۲۰ متر و در ۱۴ طبقه، که ۲ طبقه پارکینگ، ۹ طبقه مسکونی و ۱ طبقه تجاری می باشد که با حجم سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال (۱۶۰ میلیارد ریال آورده اداره کل راه و شهرسازی و ۲۹۰ میلیارد ریال آورده سرمایه گذار) که برنامه ریزی شده در ۲۴ ماه به بهره برداری برسد.