15 مرداد

انعقاد قرارداد مشترک سرمایه گذار خارجی با اداره کل راه وشهرسازی

در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری روز چهارشنبه مورخ 9 مرداماه سالجاری مراسم عقد قرارداد محتمع تجاری مسکونی وخدماتی روناکی شار ما بین شرکت روناکی شار و اداره کل راه وشهرسازی استان برگزار گردید .این طرح در زیر بنای 9520 متر و در 14 طبقه، که 2 طبقه پارکینگ، 9 طبقه مسکونی و 1 طبقه تجاری می باشد که با حجم سرمایه گذاری 450 میلیارد ریال (160 میلیارد ریال آورده اداره کل راه و شهرسازی و 290 میلیارد ریال آورده سرمایه گذار) که برنامه ریزی شده در 24 ماه به بهره برداری برسد.